Ľudia Ľuďom

Na základe podnetov našich absolventov z projektov a priateľov, ktorí napriek vlastnému handicapu fungujú v živote ako filantropovia sme sa rozhodli svojim spôsobom zapojiť do projektu Ľudia Ľuďom a propagovať myšlienku filantropie na Slovensku. Máme osobné skúsenosti s ťažkými životnými situáciami, zdravotným postihnutím a s tým spojené sťažené uplatnenie sa najmä v pracovnej sfére - skúsenosti ako konajú štátne inštitúcie, ktoré vo veľa prípadoch majú zviazané ruky a obmedzené kompetencie. Neostalo nám teda nič iné ako držať sa príslovia ,, človeče pomôž si sám aj boh ti bude pomáhať" a tak začali vznikať projekty na podporu najmä vzdelávania handicapovaných spoluobčanov, tretej generácie a teraz by sme sa ako overovateľ výziev na portáli www.ludialudom.sk radi pričinili k tomu, aby sa tí, ktorí by sa chceli vzdelávať, ale žiaľ nemajú možnosť a prostriedky mohli znovu usmievať, byť šťastní, cítili sa potrební a svoje získané vzdelanie a skúsenosti posúvali ďaľším...

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode