Zaradenie telesne postihnutých do pracovného procesu

Dovoľujeme si vás osloviť a upriamiť vašu pozornosť na náš projekt ďalšieho vzdelávania a zaradenia handicapovaných spoluobčanov do pracovného procesu. Sebarealizácia a skvalitnenie života, nové kontakty a priateľstvá, aktívnejší život bez bariér tejto skupiny – to je náš cieľ. Chceme poukázať na možnosť vzdelávania sa v našich kurzoch, ktorých zámerom je nielen rozšíriť si znalosti a vedomosti, ale aj vzbudiť záujem absolventov o prácu s ďalšími skupinami či už telesne postihnutých, alebo aj zdravých ľudí. Integrovanie handicapovaných do praxe je to, čo na našom trhu práce ale aj v živote chýba.

 

Všetci máme možnosť sa prejaviť a realizovať podľa vlastných predstáv, zodpovedať sám za seba, byť nezávislý. Ďalším krokom je zaslanie výzvy zamestnávateľom na prizamestnanie práve tejto cieľovej skupiny. Veríme, že náš úmysel pomôcť a zblížiť ľudí s postihnutím so zdravými bude mať kladný ohlas. Vozík ani vek nie je prekážka, prekážkou môže byť len vnútorné presvedčenie jednotlivca alebo skupiny.

 

    Kurzy, ktoré ponúkame a k nim možnosť sebarealizácie sú nasledovné:
  • PC kurzy – webmaster, pisár, asistent, sekretár, lektor, technický poradca, podpora užívateľom internetu, analytik, databázar...
  • Jazykové kurzy / AJ, MJ, NJ, FJ, RJ/ – prekladateľ, lektor
  • Personalistika a účtovníctvo – mzdár, office asistent, účtovník, lektor, personalista...
  • Komunikácia – telefonista, operátor, obchodník, poradca, lektor...
  • Hobby – aranžér kvetov/ interiér, mozaika, šitie a strihy, ručné práce – návrhár...

 

Dúfame, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na Vaše ohlasy.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode