Komunikácia

KOMUNIKÁCIA AKO PRVÝ KROK K ÚSPEŠNÉMU ROKOVANIU

Podmienkou súčinnosti ľudí pri práci v organizáciách i vo vzájomných vzťahoch medzi organizáciami je výmena informácií, ktorých cieľom je kooperácia a dorozumievanie. Komunikáciu chápeme ako predpoklad kooperácie. Komunikatívnosť, t.j. schopnosť ľudí prijímať, vnímať, osvojovať si informácie a schopnosť tieto informácie odovzdávať, je kľúčovým prvkom úspešného fungovania organizácie.

 

Komunikácia ako taká

  • Úrovne komunikácie
  • Psychologická charakteristika komunikácie

 

Neverbálna komunikácia

  • Charakteristika neverbálnej komunikácie
  • Komunikačné kanály neverbálnej komunikácie

 

Verbálna komunikácia

  • Axiómy verbálnej komunikácie
  • Zásady verbálnej komunikácie
  • Spätná väzba

 

Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v riadení

  • Technika kladenia otázok
  • SPIN metóda
  • Formy kladenia otázok

 

ROZSAH : 8 hodín /16 hodín

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode