Kritické myslenie

 

Jedným z najlepších nástrojov na rozoznávanie  kvalilty a hodnoty informácií je kritické myslenie. Kritické myslenie je intelektuálny proces aktívneho a zručného ponímania, aplikovania, analyzovania, syntetizovania a/alebo hodnotenia informácií zozbieraných, alebo vytvorených pozorovaním, zažitím, myslením a komunikáciou. Kvalita kritického myslenia je daná hĺbkou znalosti danej problematiky, ale táto nezaručuje automaticky schopnosť kriticky myslieť. Kritické myslenie nie je vrodené, ale vzniká a rozvíja sa činnosťou.

 

 

Pojem kritické myslenie

  • Vymezenie pojmu kritické myslenie
  • Prečo je kritické myslenie dôležité
  • História kritického myslenia

 

Zložky kritického myslenia

  • Základné zložky kritického myslenia
  • Spôsobilosti a dispozície na kritické myslenie
  • Afektívne dispozície na kritické myslenie

 

Kritické myslenie a iné druhy myslenia

 

Kritériá kvality kritického myslenia

  • Intelektuálne štandardy kritického myslenia
  • Prostriedky rozvoja kritického mylenia

 

Hodnotenie kritického myslenia

 

ROZSAH : 16 hodín

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode