Manažment zmien

Po absolvovaní kurzu budú frekventanti vedieť:

 •     poukázať resp. identifikovať potreby zmeny vo firme
 •     nastaviť spôsob základné procesov uskutočňovania zmien vo firme
 •     využívať základné nástroje potrebné pre riadenie zmien


( postupy riadenia zmeny, prekonanie odporu voči zmene, odstránenie bariér zmeny, motivácia pracovníkov pre zmenu, akčné plánovanie
  vytvorenie plánu realizácie zmeny, efektívne riadenie, komunikácia a ovplyvňovanie druhých, riešenie konfliktných a krízových situácií
  efektívna tímová práca, presadenie zmeny v tíme, implementácia potrebných zmien... )

   
Obsah kurzu

Program 1. časti kurzu

Identifikácia firemnej kultúry a potrieb zmien

 • Základné typy organizačných kultúr a ich vplyv na efektívnosť firmy
 • Silné a slabé stránky firemnej kultúry spoločnosti a ich vplyv na motiváciu jednotlivcov a fungovanie spoločnosti
 • Identifikácia potrieb zmien z rôznych hľadísk externých faktorov (zmeny na trhu, technológií, živ. prostredia, životného štýlu a pod.)a interných faktorov (procesy, správanie ľudí a pod.)
 • Riadenie zmien vo firme
 • Zmeny vo firme, ich pozitíva a riziká
 • Význam zmien pre jednotlivca i organizáciu
 • Príčiny odporu voči zmenám
 • Spôsob odkomunikovanie o potrebe zmeny
 • Princípy a nástroje neustáleho zlepšovania
 • Rozpoznanie potreby zmeny – firemnej i osobnej
 • Analýza súčasnej situácie
 • Faktory pôsobiace pre a proti zmene
 • Zhodnotenie vhodnosti prostredia pre zmenu
 • Vytvorenie podmienok pre zmenu


Program 2. časti kurzu

Riadenie implementácie zmien

 • Plánovanie konkrétnych krokov pre dosiahnutie zmeny
 • Definovanie cieľového (požadovaného) stavu
 • Problémových a konfliktných situáciíe - riešenia
 • Stabilizácia nového – žiadaného stavu
 • Úlohy manažérov a zamestnancov pri riadenej zmene
 • Vyhodnotenie priebehu procesu zmeny a poučenia z neho
 • Príprava individuálnych akčných plánov
 • Záver

 

Dĺžka kurzu: 2 dni

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode