Motivácia

 

Súčasná spoločnosť nazerá na ľudské zdroje ako na najcennejší, a zároveň aj najdrahší, zdroj spoločnosti. Tento zdroj v plnej miere rozhoduje  o  prosperite a konkurencieschopnosti spoločnosti. Zamestnávateľ si je vedomý, že pracovná činnosť zamestnanca musí byť zmysluplná a musí viesť k  optimálnemu využitiu jeho potenciálu. V súčasnej spoločnosti rapídne narastajú požiadavky na zamestnanca. Odborná kvalifikácia, ktorá bola prioritou v minulosti, je v dnešnej spoločnosti už nepostačujúca. Dnes sú žiadaní zamestnanci, ktorí disponujú vysokou úrovňou sociálnych kompetencií v kontexte spokojnosti a úspešnosti spoločnosti.

 

Pojem motivácia

 • Základné charakteristiky motivácie
 • Psychologická charakteristika motivácie

 

Motivácia, situácia, správanie

 • Základné princípy motivácie
 • Faktory  motivácie
 • Teórie motivácie
 • Frustrácia, stres, agresivita

 

Motivácia  v pracovnom kontexte

 • Teórie pracovnej motivácie
 • Výkonová motivácia
 • Motivačná štruktúra pracovníkov

 

Manažérske zručnosti a motivácia

 • Motivačný štýl riadenia
 • Motivačné programy
 • Problémy uplatnenia motivačnej koncepcie v manažérskej praxi

 

ROZSAH : 16 hodín

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode