Správa pohľadávok

 

Obsah kurzu  

Nutnosť profesionálneho vymáhania pohľadávok

 •     dôvody platobnej neschopnosti - hospodárska kríza
 •     možnosti pri vymáhaní pohľadávok
 •     typy neplatičov - spôsob ich zvládnutia
 •     profil efektívneho vymáhača pohľadávok


Zásady asertívnej komunikácie

 •     efektívna komunikácia
 •     medziľudské vzťahy v obchodnej komunikácii
 •     verbálna a neverbálna komunikácia
 •     základy asertivity – definícia a prejav


Proces vymáhania pohľadávok

 •     príprava na rozhovor s klientom – neplatičom
 •     štruktúra rozhovoru pri vymáhaní pohľadávok
 •     techniky kladenia otázok – ako mať rozhovor pod kontrolou
 •     argumentácia a ovplyvňovanie partnera – stupňovanie postupov
 •     správne formulácie pri ďalších rozhovoroch
 •     písomná komunikácia pri vymáhaní pohľadávok – emaily, krátke SMS,
      upomínací servis

 

Telefonické vymáhanie pohľadávok

 •     zásady správneho telefonovania
 •     dôležitosť hlasového prejavu
 •     nadviazania kontaktu, vedenia a uzatvárania rozhovoru
 •     zvládanie náročných situácií pri rozhovore s klientom
 •     techniky zvládania konfliktov, námietok, odmietnutia, stresu
 •     negatívne odpovede a ich formulácia
 •     psychohygiena a zvyšovanie stresovej odolnosti
 •     nečisté a nátlakové praktiky vyjednávania – ich využitie a obrana voči nim


 

 

Bonus: Krátky seminár

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

 •     predchádzanie vzniku rizikových pohľadávok
 •     spôsoby zabezpečenia pohľadávok
 •     možnosti a postup mimosúdneho vymáhania pohľadávok

 

 

Dĺžka kurzu: 2 dni

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode