TQM

TOTAL QUALITY MANAGEMENT  (TQM )

Každý systém by mal mať dlhodobý cieľ, filozofiu, víziu a stratégiu, ako tento cieľ dosiahnuť. Mal by mať zručných pracovníkov, primerané zdroje, dobrú organizáciu práce a vypracovaný systém odmien za kvalitné dosahovanie čiastkových cieľov, pričom kvalita práce by sa nemala posudzovať externe. Externé hodnotenie síce môže viesť k dobrej práci, ale nikdy nie k žiaducej kvalite práce, pretože vysiela jasný signál: Nedôverujem kvalite vašej práce. V prosperujúcich organizáciách vedúci pracovník dôveruje zamestnancom na všetkých úrovniach. Dôveruje im natoľko, že svoju prácu hodnotia samy. Práve táto dôvera vedie ku kvalite.

 

 

Úvod do problematiky

 • Ćo je TQM
 • História TQM

 

Kvalita

 • Pojem kvalita
 • Formy kvality
 • Systémy riadenia kvality
 • Six Sigma

 

Princípy TQM

 • Základné princípy TQM
 • Doplnkové princípy TQM

 

Aplikovateľné techniky TQM

 

Zavádzanie TQM

 • Kedy zavádzať TQM
 • Hlavné kroky pri zavádzaní TQM
 • Problémy a otázky pri zavádzaní TQM
 • ISO alebo TQM

 

ROZSAH : 16 hodín

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode