Úspešný obchodník

Vzdelaný človek má vždy v sebe bohatstvo...
PHAEDRUS
 

Týmto výrokom by sme Vám radi predstavili náš modul Úspešný obchodník, v ktorom sa Potencionálny frekventant oboznámi s obchodníckými zručnosťami. Tieto sú potrebné pri získavaní klientov, uzatváraní dohôd, pri obchodnom rokovaní alebo prezentácií spoločnosti. Dobrý obchodník je prvopočiatok úspechu samotnej obchodnej spoločnosti. Preto by sme Vám chceli aj touto cestou pomôcť vykročiť tou správnou cestou k úspechu v obchodovaní. Toto školenie Vám napomôže v prvých krokoch pri styku s klientom ako po verbálnej tak po neverbálnej stránke. To znamená, že sa naučíte ako sa správať a komunikovať, ako vytvoriť prvý dojem pri stretnutí, ako odhadnúť potencionálneho klienta. Modul sa rozdeľuje na niekoľko ďalších modulov napr. "Zvládame stresové situácie" Telemarketing representative, Komunikačné zručnosti - asertivita.

 

Obsah školenia:
 • spoločenská etiketa, bontón
 • prvý kontakt
 • úvodná komunikácia
 • vzhľad, predstavovanie, vizitky
 • prezentácia seba a spoločnosti
 • verbálny a neverbálny prejav
 • zisťovanie potrieb klienta
 • empatia
 • aktívne počúvanie a spätná väzba
 • asertivita a sebapresadenie
 • zanechanie pozitívneho dojmu

 

Frekventanti sa aktívne zapájajú do celého školiaceho procesu v ktorom prevažuje brainstorming, simulované situácie, samostatná, ale aj teamová práca.

Dĺžka školenia je podľa možností a potrieb klienta, aby sa neohrozila prevádzka pracoviska. Spravidla je to 4 - dňový blok. Samozrejme dokážeme prispôsobiť celý školiaci cyklus požiadavkám klienta.


 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode