MS Access

Základná práca s databázami z pohľadu užívateľa v programe MS Access. Využitie frekventant nájde hlavne v menších firmách, vytvára vlasté modely na sledovanie dát, alebo aj vo väčších podnikoch, kde sa pri práci s databázami využíva prostredie MS Access. Frekventant tohto modulu dokáže používať vytvorenú databázu, zoraďovať údaje,filtrovať, zoskupovať, vyhľadávať. Naučí sa  základnú tvorbu tabuliek, formulárov a zostáv, zároveň si požadované údaje si dokáže vytlačiť do rôznych výstupov.


Obsah kurzu:


Úvod do MS Access
 

 •     databáza – základné pojmy
 •     vytvorenie novej databázy-použitie šablón pre tvorbu databáz   
 •     nastavenia pracovného prostredia
 •     zásady korektného pomenovávania objektov
 •     objekty databázy a možnosti ich praktického využitia


Tvorba tabuliek
 

 •     navrhnúť a vytvorenie tabuľky
 •     definovanie polí tabuliek a ich atribútov
 •     korektné definovanie typov dátových  polí
 •     chyby pri tvorbe tabuliek a ich riešenie
 •     definovanie indexov tabuliek a možnosti ich použitia
 •     nastavenie overovania hodnôt
 •     kopírovanie tabuliekPráca s údajmi v tabuľkách

   

 •     vkladanie, odstraňovanie a zmeny dát
 •     výber, kopírovanie, aktualizácia údajov
 •     zmena poradia riadkov a stĺpcov
 •     ukotvenie, skrývanie a zobrazovanie stĺpcov
 •     modifikácia formátu dátového listu
 •     zoraďovanie a vyhľadávanie dát
 •     ako rýchlo nahradiť údaje v databáze novými hodnotami
 •     filtrovanie dát podľa výberu
 •     rozšírené filtrovanie dát podľa formulára – pravidlá správneho definovania kritérií, riešenie praktických príkladov
 •     možnosti importovania a exportovania údajov
 •     prezeranie dát, tipy a triky


Formuláre
 

 •     formulár-štruktúra a možnost použitia
 •     tvorba jednoduchých formulárov
 •     príprava zdroja dát pre formuláre
 •     praktické využitie rôznych typov formulárov
 •     vkladanie a úprava údajov pomocou formulárov
 •     pohyb vo formulároch a práca s dátami
 •     úpravy a formátovanie vzhľadu formulárov
 •     skrývanie a zobrazovanie prvkov formulárov
 •     práca s panelom nástrojov vo formulároch
 •     tipy a triky pre rýchle zarovnanie a nastavenie veľkosti polí formulárov
 •     vkladanie príkazových tlačidiel do formulárov

Tvorba zostáv
 

 •     zostavy-štruktúra a možnosti použitia
 •     tvorby jednoduchých zostáv
 •     úprava vzhľadu zostáv
 •     zoraďovanie a zoskupovanie údajov v zostavách
 •     použitie výpočtov v zostavách
 •     pravidlá korektnej prípravy na tlač a tlačenia zostáv


Záver
 

 •     opakovanie - riešenie zadanej úlohy

 

 

Dĺžka kurzu: 2 dni

Upozornenie: modul vyžaduje od frekventantov znalosť MS Windows, MS Word a MS Excel.
 

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode