WWW

Frekventanti kurzu sa oboznámia s princípmi fungovania webových aplikácií a spôsobom publikovania informácií na WWW
naučia sa základy jazyka HTML a vyskúšajú si tvorbu webových stránok.

 

Obsah kurzu
Základy tvorby WWW stránok

 • stručná charakteristika a základné pojmy
 • štruktúra HTML, základné príkazy
 • tvorba WWW stránok pomocou nástrojov programu Word
 • vyhľadávanie v Internete


Úvod do FrontPage

 • základné prvky nástroja FrontPage
 • základné operácie so stránkami


Text a editácia

 • formátovanie písma a editácia textu
 • odstavce a zoznamy
 • editačné funkcie


Grafika a odkazy

 • formáty obrázkov a práca s obrázkami
 • obrázkové mapy
 • absolútne a relatívne URL odkazy


Tabuľky a rámy

 • tvorba a úprava tabuliek, význam tabuliek v prostredí www
 • funkcie a použitie rámov


Bonus:
vytvorenie www v redakčnom systéme

 

Dĺžka kurzu: 3 dni

 

referencia: www.ferret.sk

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode